VIVAT VINUM baráti társulás

SSok helyen olvashatjuk, a bor a béke itala, a békében végzett kemény munka gyümölcse, ráadásul sok minden mellett az ember lelki megtisztulásának is az anyagi hordozója. Ha tevékenységünkkel csak egy kis embercsoportnál  sikerül ezt a szemléletet és e szemlélet által a béke eszméjét elültetni és terjeszteni, akkor baráti társulásunk nagy örömmel válik a borkultúra hirdetőjévé. Azt is olvassuk sok helyen, hogy a bor az örök ifjúság biztosítéka, a remény és a derűlátás forrása. Ezért ragadunk meg minden lehető alkalmat arra, hogy terjesszük a bor mítoszát, rámutatva arra, mennyi verejtékes munka van egy pohár borban, illetve, hogy ennek a munkának az eredménye az a bor, ami összeköti gondolatainkat, és meggyőződésünk, hogy a borkóstolások, borvacsorák és tanulmányi kirándulások alkalmával csakis békés és baráti gondolatok születnek majd, s kapnak szárnyra. Mi a pohárba került nemes ital esztétikai és eszmei értékeit szeretnénk keresni és megmutatni. Nagyon fontosnak tartjuk elsősorban a Kárpát-medencei kapcsolatoknak a kialakítását, e régióba irányuló tanulmányi kirándulások szervezését, amelynek célja a szomszédos vagy távolabbi ország borrégióinak felkeresése, illetve baráti kapcsolatok építése a bor segítségével.

M

int említettük, a bor, s annak kultúrája a múlt és a jövő alapja is. Ahhoz hogy jövőnket biztos alapokra helyezzük, vissza kell tekintenünk múltunkba. Ezért ápoljuk különös szeretettel mindazon hagyományokat, amelyek ehhez a kultúrához kapcsolódnak.

Útjaink során szebbnél szebb tájakat jártunk már be…

T

öbbek között Olaszország, (Toscana borvidéke), Spanyolország, (Andalúzia borvidéke, Katalónia – Penedes borrégió), Csonka-Magyaroszág, (Tokaji-borvidék, Villány, Szekszárdi-borvidék, Egri- borvidék, Balatoni-borvidék, Móri-borvidék), Románia (Erdély, Kis-Küküllői-borvidék), Szlovénia (Muravidék – Lendva) Csehország, (Mikulov – Valtice) Felvidék (Bazini-borvidék, Kürti-borvidék), és Lengyelország, (Krakkó – Pogórze Karpackie-borvidék)  borvidékeit, s szinte mindenhol lenyűgözött a gondosan ápolt szőlődűlők látványa, a borpincék egyedisége, és persze a sok finom bor. De ami ennél is jobban megragadott bennünket, láttuk, hogy milyen állhatatosan dolgoznak a borászok, s náluk megtapasztalhattuk, milyen is az igazi vendégszeretet. Ezeken az utakon világossá vált számunkra, hogy a borászat egyáltalán nem az italfogyasztásról, sokkal inkább a föld, a szőlő szeretetéről szól, és arról, hogy az emberek vágynak a kapcsolatokra. Ezeket a gyönyörűséges és finom borokat nekünk készítik, hogy egy-egy baráti beszélgetés mellett fogyasszuk el azokat. Talán ezért is igaz, hogy felejthetetlen emlékek fűznek bennünket a borvidékekhez, s ezekhez az emberekhez.

T

ermészetesen ezeken a tanulmányi kirándulásokon, nemcsak a boré a főszerep, hiszen a kirándulásokat úgy szervezzük, hogy minden alkalommal nagy szerepet kapjon az egyes országok kultúrájának és történelmének a bemutatása és  megismerése.

A

baráti társulás jó kapcsolatokat ápol az Európai Borlovagok Magyországi Rendje nevű társasággal. Vannak aktív tagjaink, akik magas szinten művelik a borkészítés művészetét. Rangos borversenyeken veszünk részt, amelyekről komoly díjakkal térünk haza. Részt vettük a Dunaszerdahelyen megrendezett nemzetközi borversenyen (MUN-DUS), amelyen nagyon szép helyezéseket értünk el.

     A rendezvényeinken ismert énekesek, színészek lépnek fel (Varga Miklós, Sasvári Sándor, Vikidál Gyula, Kökény Attila, Pintér Tibor, Vadkerty Imre, Elek Tibor Zsolt, Karsai Klára, Takáts Tamás stb.).

A VIVAT VINUM Baráti Társulás Karcsa vezetőségi tagjai: Méhes János, Horsy Zoltán, Sághy Ildikó, Ing. Parcer Ivan, Mészáros László.

Az ellenőrző bizottság tagjai: Wurczell Zoltán, Parcer Lídia, Hamar Péter.

A kulturális bizottság tagjai: Molnár Róbert, Boďa Marian, Gódány Csaba, Kovács Lívia, Zsemlye Mária.

A

baráti társulás elnöke Méhes János, titkárnő Sághy Ildikó, ellenőrző bizottság elnöke Wurczell Zoltán, a kulturális bizottság elnöke Molnár Róbert a pénztáros pedig Méhes Zsuzsanna.

     A karcsai VIVAT VINUM Baráti Társulás égisze alatt működik a kórusunk, melynek tagjai minden évben, húsvét idején megjelenítik a szenvedéstörténet Passióját, valamint karácsony és Pünkösd idején is közreműködik a nagy egyházi ünnepek színesebbé tételében. Az előadásunk során, a zene és az ének erejével a hit szolgálatát, a kellemes, felemelő és a szép élményt nemcsak magunknak, hanem elsősorban a közösségnek, a híveknek szánjuk.  A mostani csapatunk 14 fős. Ezzel a felállással működik az énekkar már közel másfél évtizede, mellyel nagy terveink vannak.